O co se vám postará havarijní služba instalatérů

Instalatérská profese se opírá o schopnost zkrotit kapalný či plynný živel tak, aby nám sloužil ku prospěchu, a abychom nebyli jeho oběťmi. Bohužel se někdy karta obrací a těmi oběťmi skutečně jsme a tak potřebujeme mít při ruce pomoc, která zasáhne co nejdříve, a navrátí původní status do žádoucího stavu.

Instalatéři v Praze jsou v takových situacích k dispozici nepřetržitě na telefonním kontaktu a udržují pohotovost podobně, jako profese hasičů, policistů či záchranářů. Kdy havarijní služba vyjíždí do terénu a za jakými závadami?

instalatérský hasák

Závady na plynových spotřebičích či rozvodech – instalatérská profese se týká i zařízení pro spalování zemního plynu, tedy např. plynových kotlů či karmy na ohřev vody. Zároveň můžete kontaktovat instalatéry u případného úniku plynu, tehdy nemá smysl otálet a je třeba oznámit havarijní situaci co nejdříve.

Unikající voda – havarijní servis zasahuje u všech typů úniků vody. Může jít o úniky z topné soustavy (radiátory, topení v podlaze), může se to týkat vodovodních rozvodů v bytě, v domě, ve stoupačkách a v kterýchkoli jiných prostorách.

instalace vodovodní baterie

Kanalizace a odpady – odpadní a kanalizační potrubí slouží do té doby, dokud je průchodné. To se však může změnit z hodiny na hodinu a tehdy je zásah nezbytný už jen kvůli zamezení nebezpečí šíření zápachu a možných choroboplodných zárodků. Tuto práci nemůže vykonávat každý, je to náročné zejména po psychické stránce, pohled na odpadní nečistoty a nepříjemný zápach v průběhu pracovního zásahu – to je skutečně velká zkouška trpělivosti a sebezapření.

Topení – porucha topného systému může mít řadu příčin, nejen únik vody nebo závadu plynového kotle, instalatérská profese má na starost odhalit a vyřešit problém co nejdříve, což je zvláště v topné sezóně velmi důležité. Topenáři proto v zimě vyjíždí třeba i na Štědrý den či na Silvestra.