Chcete být tělocvikářem, aneb Katedra tělesné výchovy Jihočeské univerzity

Pakliže pocházíte z jihu Čech, jste středoškolák, máte zájem studovat dále a milujete sport, dají se všechny tyto tři věci poměrně příjemně skloubit v jednu. Podejte si přihlášku na některý z oborů, které přináší Katedra tělesné výchovy a sportu Jihočeské univerzity.
přednáška na univerzitě
Tato katedra spadá pod patronát pedagogické fakulty. Stane se z vás tedy tělocvikář. Pokud si tedy zvolíte učitelský obor. Pak si k TV musíte zvolit některý z dalších předmětů z nabídky (namátkou jde studovat v kombinaci se zeměpisem, přírodopisem, psychologií, společenskými vědami a mnoho dalšími). Pokud se však nevidíte v roli učitele, máte i další možnost – nastoupit na tříletý bakalářský jednooborový tělocvik. Ten absolventy připravuje na práci se sportovci. Může z vás tedy být kvalifikovaný fitness trenér, instruktor všech možných sportů (lyžován, kanoistika, cyklistika), můžete se stát také sportovním trenérem, manažerem atd. Škále povolání budoucího uplatnění je velmi široká.
cvičení v tělocvičně
Na jaké nástrahy se připravit? První jsou přijímací zkoušky, tzv. talentovky. Během nich plníte předem dané úkoly z deseti disciplín (běh na 100 m, 1 500 m, plavání na 100 m volným způsobem, volejbal, basketbal, prostná cvičení, cvičení na hrazdě, skok z místa a další). Pakliže budete mít štěstí a dostatek talentu, budete přijati.
Výuka probíhá jak teoreticky, tak prakticky. Teorie vás učí pravidla sportů, anatomii a fyziologii lidského těla, základy managementu, měření tělesných parametrů a jeho význam a tak podobně. V praktické části pak nacvičujete plavecké styly, herní činnosti a kombinace různých míčových sportů či atletické disciplíny. Podle mého názoru je to právě kombinace pohybu a učení, co dělá z této školy velmi oblíbenou instituci.
Nicméně zde existuje řada úskalí – rozuměj náročných předmětů. Ty bývají jakýmsi sítem, kterým projdou jen ti, kteří opravdu mají předpoklady stát se profesionálem v oboru. Mezi takové se řadí například historie sportu, která hned v prvním semestru znamená konec pro mnoho studentů. Dalším je pak anatomie. Oba spojuje velké množství informací, které studenti musí dostat do hlavy. Selektují se tak ti, kteří nemají dostatečnou morálku, aby se připoutali ve zkouškovém období k moudrým knihám. Z praktických předmětů je pak legendárním strašákem atletický pětiboj, sportovní gymnastika a legendární polohový plavecký závod.