Finský školní systém

Znám kolegy, kteří byli jako pedagogové na stáži ve Finsku na tamní škole a opravdu když se vrátili, vše vychvalovali v superlativech. Ve škole nejsou dohledy (chcete – li dozory) na chodbách, v šatnách a jídelnách jako na českých školách. Přitom děti nezlobí, chovají se slušně, zodpovědně. V jídelně si sednou s obědem ke stolku, vše po sobě odnesou a pokud někde jim ukápne na stůl či zem trochu jídla či nápoje, tak to po sobě vytřou a uklidí. Učitelé jsou třetí nejvíce prestižní profese.

školáci

Děti nejsou vedené, že se učí pro radost rodičů, ale že se učí pro sebe. Vše pro sebe. Rozvíjejí se, zdokonalují se, získávají znalosti a dovednosti, a to je pro ně pro jejich lepší budoucnost. Finské děti do školy chodí až od sedmi let, nikoli jak u nás od šesti let. Jsou tedy zralejší a lépe se tak vzdělávají. Školní den začíná až po deváté hodině, děti jsou vyspalejší, více odpočaté a čerstvější. Navíc děti nedostávají tolik úkolů jako v jiných zemích. Další výhodou je, že ve třídách není tolik dětí. Je jich tam pod dvacet, takže zde se dětí vzdělávají více individuálně. Učitel na každé dítě má tak mnohem více času, aby ho rozvíjel. V českých třídách je kolikrát i třicet dětí! A tím pádem v českých třídách není tolik klidu během výuky jako v těch finských. Finští pedagogové své děti, které učí a o které pečují, více znají. Což je další výhoda.

učebna

Všechny finské školy mají stejnou úroveň, v českých školách jsou některé školy kvalitnější, jiné jsou naopak méně kvalitní. Finské školy jsou velmi dobře po všech stránkách vybavené. Jak po technické stránce, tak po stránkách ohledně pomůcek. Jsou upravené, útulné a ve finských školách je příjemné prostředí. Děti si za pomůcky a učebnice nemusí platit, vše je poskytnuté pro děti zadarmo. Tohle je to, proč jsou finské školy kvalitnější, finské školství je nejvíce vyhlášené na světě. Děti jsou vzdělávané a rozvíjené na mnohem lepší úrovni, individualita funguje dobře. Nejsou stresované spousty testů.