Jak naučit děti hospodařit s penězi

Naučit děti vážit si peněz a vyjít s nimi dlouhodobě se může mnohdy zdát jako obtížný úkol. Přesto však jde o veledůležitou schopnost pro jejich další samostatný dospělý život a rodiče by ji neměli přecházet bez povšimnutí. V domácnosti by tedy, co se týče financí, měla platit nastavená pravidla.
prasátko na úsporách.jpg
Kapesné pouze jednou měsíčně
Váš potomek si musí být vědom faktu, že neexistuje stálý přísun peněz, nýbrž s nimi musí hospodařit a vyjít do dalšího data. Místo peněz na požádání se dohodněte na kapesném. Bude to výhodné jak pro vás, kdy budete mít lepší přehled o financích, tak pro děti, kteří se s nimi budou muset naučit lépe hospodařit.
Přehled o penězích je základ
Pokud máte již starší děti, přimějte je vést si záznamy o svých příjmech a výdajích. O svých penězích by měli mít přehled za každých okolností. Můžete jim například pomoct vytvořit tabulku v počítači, kde jim to bude prostředím bližší. Existují rovněž mobilní aplikace, kde lze všechno potřebné jednoduše zadávat.
Na vyšší standard si musí vydělat
Chce-li si váš potomek pořídit nový počítač nebo jet s kamarády na dražší výlet, přistupte na tuto možnost pouze s tím, že si musí sám přispět. Firmy jsou dnes za brigádníky velmi rády nejen o prázdninách, ale i během roku, nebojte se tedy své dítě někde na vyučenou poslat. Nejen že si pak bude svého výdělku diametrálně více vážit, dostane ale také rozhled o tom, jak to ve firmách funguje a bude mít představu o svém budoucím zaměstnání.
meloun na triku.jpg
Neustupujte před výmluvami
Pokud jste tato pravidla v domácnosti nastavená dříve neměli, z počátku to může jít těžko. Především vy si budete muset vypracovat určitou odolnost a naučit se odmítat výmluvy a prosby o další přísun peněz mimo kapesné. Nezapomínejte však na druhou stranu na potřebné výdaje, které váš potomek má. Do kapesného nezahrnujte potřebné oblečení, školní výlety ani jízdné. Kapesné slouží k dalším mimořádným výdajům.Tento článek nabízí dopravu zdarma u kvalifikovaných Face mask produkty, nebo si je kupte online a vyzvedněte v prodejně ještě dnes na lékařském oddělení